Năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời và gió là lĩnh vực đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư, thể hiện qua Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.Theo khảo sát bức xạ mặt trời, hai tỉnh của Việt Nam giàu tiềm năng nhất để phát triển…
Read More...