Amazon gây khó cho Apple và Samsung

Amazon gây khó cho Apple và Samsung

Một khảo sát cho thấy khi có thiết bị Amazon Echo, người dùng ít sử dụng điện thoại hơn.

 
Amazon Echo có thể hiển thị thời tiết.

Kết quả khảo sát từ công ty tư vấn công nghệ Accenture chỉ ra hai phần ba người sử dụng trợ lý giọng nói số như Amazon Echo hay Google Home ít sử dụng điện thoại thông minh. Có 21.000 người từ 19 quốc gia tham gia nghiên cứu này.

Trong khảo sát, gần 2.300 người đồng ý với ý kiến: “Kể từ khi có thiết bị hỗ trợ giọng nói số, tôi chỉ dùng smartphone cho một số hoạt động”. 66% người trả lời nói họ đồng ý hoặc đồng ý mạnh mẽ. Trong nhóm này, 64% nói họ ít sử dụng điện thoại để giải trí, 54% ít mua sắm online và 56% ít tìm kiếm thông qua điện thoại, nếu có sở hữu trợ lý giọng nói.

Khảo sát cũng đưa ra gợi ý một trong những thay đổi trong công nghệ tiếp theo cho người dùng tương lai sẽ xoay quanh các trợ lý số. Điều này ảnh hưởng đến các nhà sản xuất điện thoại như Apple và Samsung – những thương hiệu đi sau Amazon và Goole trong li