Browsing Category

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Muốn phát triển 4G 5G hay IoT đều cần IPv6!

Để sử dụng và phát triển IoT, việc triển khai IPv6 là điều tất yếu. Chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để triển khai và tăng tốc quá trình sử dụng IPv6 trước khi IoT bước vào thời kì phát triển rực rỡ, bởi IPv6 là giải pháp hoàn hảo cho công nghệ IoT.IoT có rất nhiều ứng dụng, từ việc kết nối…
Read More...