Browsing Category

Năng Lượng Tái Tạo

Năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ… là những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm hiện nay. “Nóng” chuyện đầu tư năng lượng tái tạo Một trong những vấn đề “nóng” được các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm tại hội thảo có chủ đề “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017”…
Read More...