Browsing Category

Ngôi nhà thông minh IoT (Smart Home)

Hệ thống điều khiển nhà thông minh giành giải Nhất thi “Thiết kế điện tử PTIT 2017”

Sản phẩm “Hệ thống điều khiển nhà thông minh dựa trên OpenSource IoT Platform OpenHab” của đội IoT Team gồm 3 sinh viên khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã giành giải Nhất cuộc thi “Thiết kế điện tử PTIT 2017”.“Thiết kế điện tử PTIT” là cuộc thi…
Read More...