Browsing Category

Trí thông minh nhân tạo (AI)

Ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong cuộc chơi IoT

Internet of Things (IoT) đang phát triển với tốc độ vũ bão và thay đổi hoàn toàn bộ mặt của rất nhiều ngành công nghiệp. Big Data, một trong những ứng dụng sơ khởi nhất của IoT đã ra đời và thu thập được lượng dữ liệu khổng lồ. Thế nhưng, để chuyển đổi dữ liệu thành giá trị lại cần đến một công nghệ…
Read More...