CEO Google: “Trí thông minh nhân tạo rất quan trọng, nhưng chúng ta cần phải thận trọng”

CEO Google: “Trí thông minh nhân tạo rất quan trọng, nhưng chúng ta cần phải thận trọng” Vị CEO của Google, ông Sundar Pichai đã lên tiếng cho rằng công nghệ trí thông minh nhân tạo hiện nay là một thành tựu rất quan trọng của con người, nhưng chúng ta cần đặc biệt chú ý đến các nguy cơ mà nó có thể…
Read More...