Để khởi nghiệp thành công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Để khởi nghiệp thành công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0TS. Lê Kiên Cường, Trường đại học ngân hàng TP.HCM và TS. Lê Thanh Tùng, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã đưa ra một số giải pháp nhằm giúp khởi nghiệp thành công. Thứ nhất: Chính phủ cần tạo điều kiện để phong trào khởi nghiệp…
Read More...